x
Pentru a vă oferi o experiență mai bună, folosim cookies. Accept

DREPTUL MASS-MEDIA


Vezi video-ul

Cristina Durnea

Cristina Durnea este consilieră juridică la Centrul pentru Jurnalism Independent, juristă și instructoare la Școala de Jurnalism din Moldova. În anul 2018, a devenit parte a echipei CJI și de atunci a pornit pe calea specializării în domeniul legislației media.
Cristina este o fidelă apărătoare a drepturilor și intereselor legitime ale jurnaliștilor. Indiferent de cât de complicată ar fi situația, este mereu pregătită să ofere îndrumare și soluții pentru orice provocare de ordin juridic colegilor noștri din presă.

Timp de câțiva ani, predă la Școala de Jurnalism din Moldova cursul „Dreptul mass-media”. Acest curs îi ajută pe studenți, viitori sau actuali profesioniști din domeniu, să-și cunoască drepturile, dar și obligațiile de care trebuie să țină cont atunci când își desfășoară munca jurnalistică.
La cursul „Dreptul mass-media” vei afla nu doar despre reglementarea presei din Republica Moldova, dar vei învăța și să scrii petiții, cereri de solicitare de informații, vei avea ocazia să vizitezi cele mai importante instituții publice pentru jurnaliști și să discuți cu reprezentanții sau reprezentantele lor.

Contactează profesorul

Introducere

Dreptul mass-media constituie o disciplină interdependentă de multiple științe juridice și ramuri de drept. Aceste ramuri înglobează reglementări ce vizează libertatea de exprimare, accesul la informație, serviciile media audiovizuale, dreptul de autor, protecția datelor cu caracter personal și multe alte instituții și concepte juridice, fără de care presa nu și-ar putea îndeplini misiunea socială de informare a cetățenilor în probleme de interes public.

Prima parte a cursului „Dreptul mass-media” este dedicată libertății de exprimare – un drept fundamental al omului și o unealtă vitală pentru presă. Parcurgerea și însușirea acestui curs îți va asigura cunoașterea esenței dreptului de a te exprima liber, a limitelor libertății de exprimare, a garanțiilor speciale de care beneficiază libertatea de exprimare a mass-mediei, precum și a mijloacelor de apărare a acestei libertăți.

Obiective

Scopul cursului „Dreptul mass-media” este de a asigura că beneficiarii serviciilor de instruire ale Școlii de Jurnalism din Moldova (ȘJM) vor:

  • înțelege care sunt limitele libertății de exprimare;
  • cunoaște în ce condiții libertatea de exprimare a mass-mediei admite un anumit grad de exagerare sau chiar provocare;
  • distinge relatările cu privire la fapte și judecățile de valoare;
  • cunoaște limitele criticii acceptabile la adresa persoanelor publice;
  • înțelege esența dreptului la prezumția nevinovăției și vor evita încălcarea acestui drept;
  • putea să exemplifice contextele în care președintele sau deputații nu beneficiază de imunitate în cauzele cu privire la defăimare;
  • cunoaște condițiile de acordare a dreptului la replică;
  • fi familiarizați cu dreptul jurnalistului de a nu dezvălui identitatea sursei;
  • cunoaște cazurile când mass-media este exonerată de răspundere în cauzele de defăimare;
  • înțelege diferența dintre mijloacele de apărare a dreptului la onoare, demnitate și reputație profesională.