x
Pentru a vă oferi o experiență mai bună, folosim cookies. Accept

Modul 5.

Protecția surselor de informare

Mass-media și orice persoană care efectuează o activitate cu caracter jurnalistic de colectare, de primire și de distribuire a informației către public, precum și persoana care colaborează cu acestea, care au obținut informații de la o sursă, au dreptul de a nu dezvălui identitatea ei sau orice informații care ar putea duce la identificarea sursei. (Art. 13 alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare)

Persoana care a distribuit publicului informația obținută din surse confidențiale nu poate fi obligată să dezvăluie identitatea sursei în cadrul unui proces civil sau contravențional. (Art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare)

Proces civil sau contravențional – interdicție absolută de a obliga jurnalistul să-și dezvăluie sursele.

Proces penal – interdicție relativă.

Obligarea jurnalistului să-și dezvăluie sursele într-un proces penal

În cadrul unui proces penal, organul de urmărire penală sau instanța de judecată, în condițiile legii, poate obliga persoana să divulge sursa de informare dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

1. dosarul penal vizează infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave;
2. divulgarea sursei este absolut necesară pentru urmărirea penală;
3. au fost epuizate toate posibilitățile de a identifica sursa de informare prin alte mijloace. (art. 13 alin. (4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare)

NU pot fi citați şi ascultați ca martori: jurnalistul – pentru a preciza persoana care i-a prezentat informația cu condiția de a nu-i divulga numele, cu excepția cazului în care persoana benevol dorește să depună mărturii. (art. 90 alin. (3) sbpct. 5) Cod de procedură penală)

Când infracțiunea este deosebit de gravă ori excepțional de gravă?

În funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile sunt clasificate în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave.

Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă privarea de libertate pe un termen de până la doi ani inclusiv.

Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la cinci ani inclusiv.

Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv.

Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani. Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.

STUDIU DE CAZ

După ce RISE Moldova a publicat un articol (https://www.rise.md/articol/casta/) despre o rețea de trafic cu substanțe narcotice și psihotrope, care conținea și anumite documente atribuite la secretul de stat, Inspectoratul Național de Investigații (INI) i-a „solicitat respectuos să prezinte date și informații ce ar permite stabilirea originii documentului”, în cadrul unei investigații de serviciu inițiate.

Întrebare: Poate fi obligată redacția să-și dezvăluie sursa:

  • • Da
  • • Nu

Feedback (Concluzie):
Nu. Conform legii, jurnaliștii pot fi obligați, în cadrul unui proces penal, să-și dezvăluie sursele doar dacă: (1) dosarul penal vizează infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave; (2) divulgarea sursei este absolut necesară pentru urmărirea penală; (3) au fost epuizate toate posibilitățile de a identifica sursa de informare prin alte mijloace.
La caz, INI nu inițiat o cauză penală, ci doar o „investigație de serviciu”. Dacă este să presupunem că va fi pornită o cauză penală, cel mai probabil infracțiunea incriminată va fi art. 344 Cod penal – divulgarea secretului de stat. Infracțiunea respectivă care se pedepsește cu maximum șapte ani de detenție. Prin urmare, divulgarea secretului de stat constituie o infracțiune gravă. Respectiv, conform art. 13 alin. (4) lit. a) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, aceasta nu se încadrează în infracțiunile (deosebit de grave sau excepțional de grave) pentru care persoana poate fi obligată să divulge sursa confidențială de informare.